EGEN (Granorte )

Granorte. EGEN - . .
Granorte .

:
EGEN ( Granorte)
: 600 300 3 (0,18 2)
: 11 1,98 2
:

 
STANDART

: 180 /2

DETROIT

: 255 /2

MIAMI NATURAL

: 295 /2

MIAMI GREEN

: 307 /2

MIAMI RED

: 320 /2

MIAMI BLACK

: 320 /2

MIAMI BROWN

: 307 /2

MIAMI BLUE

: 307 /2

MIAMI WHITE

: 330 /2

MIAMI PUCE

: 330 /2

MIAMI BEIGE

: 320 /2

MIAMI YELLOW

: 320 /2

MIAMI PEAGREEN

: 320 /2

ODESSA SNOW

: 418 /2

ATLANTA SNOW

: 377 /2

1 2